< >
Zadzwoń lub napisz do nas!
22 120 29 00

 

Aktualności i wydarzenia

Filtruj aktualności: Zobacz wszystkie
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycję!

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarz.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. - wykształcenie wyższe (mgr lub licencjat) - preferowane osoby z kierunków humanistycznych – bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, filologii polskiej, pedagogiczne,
 2. wiedza z zakresu bibliotekarstwa i pracy w bibliotece,
 3. - znajomość formatu Marc21 dotyczących opracowania książek, filmów oraz audiobooków,
 4. - znajomości bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników, 
 5. - dobra znajomość rynku wydawniczego,
 6. - cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem,
 7. - doświadczenie przy prowadzeniu działań rozwojowych i promocyjnych dotyczących bibliotecznych zasobów,
 8. - biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu Office,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa użytkowników 

2. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa

3. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów:

1. List motywacyjny,

2. CV wraz ze zdjęciem oraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

3. Klauzulę informacyjną do procesu rekrutacji

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 16.00  (liczy się data wpływu do Biblioteki) z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko bibliotekarz” 

 • w siedzibie Biblioteki przy ul. 3 maja 57 (w godzinach otwarcia Biblioteki) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres e.pawlowska@biblioteka.grodzisk.pl lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i będą niezwłocznie niszczone.

Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane z określonym stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2019 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do procesu rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ul. 3 Maja 57, w imieniu, której działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych e-mail: jrkdoradztwo@gmail.com.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom).

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8) W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie możliwość udziału w procesie rekrutacji.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

……………………………………………

    (data i czytelny podpis)

 

Biblioteka główna | Filia 1 | Filia 2 | Filia 3 | Środa, 30 Stycznia 2019, 14:57:19