< >
Zadzwoń lub napisz do nas!
22 120 29 00

 

Aktualności i wydarzenia

Filtruj aktualności: Zobacz wszystkie
Ferie zimowe w Pawilonie Kultury

Zapisy na Ferie w Bibliotece
Zapisy na „Ferie w Pawilonie Kultury” ruszają 10 stycznia (sobota) 2015 roku w Pawilonie Kultury przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim od godziny 10:00. Zapisów można będzie dokonywać jedynie osobiście.

Terminy turnusów:
19 - 23 styczeń
26 – 30 styczeń
Zajęcia są całkowicie bezpłatnie, trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 w grupach 15. osobowych dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, pod opieką dwóch animatorów.  Na dzieci czeka wiele atrakcji.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22-100-58-70 lub na miejscu.
Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN AKCJI „Ferie w Pawilonie Kultury 2014”
Uczestnicy „Ferii w Pawilonie Kultury” przebywają pod opieką Instruktorów od godziny 10:00-14:00. Instruktorzy w tym czasie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.
Uczestnicy „Ferii w Pawilonie Kultury” mają obowiązek posiadać karty biblioteczne Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u Instruktora.
Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 14.15.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka po zajęciach.
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach konieczna jest wcześniejsza informacja telefoniczna, brak takiej informacji wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.
Uczestnicy mają obowiązek:

Bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom Instruktorów

Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia

Brać udział w realizacji programu

Zachowywać kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość

Szanować mienie, pomoce dydaktyczne

Zgłaszać Instruktorowi wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu)

Przestrzegać zasad poruszania się po drogach

Mieć drugie śniadanie i obuwie na zmianę

Nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia, Pawilon Kultury nie odpowiada za te przedmioty

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

Samodzielne oddalanie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń Instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu lub stwarzanie zagrożenia dla pozostałych uczestników zajęć będzie karana upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.

Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) na potrzeby administracyjne Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące działalność Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW:
Ilość miejsc w grupach jest ograniczona
Zapisy na ferie odbywają się w Pawilonie Kultury – Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim lub pod numerem Tel. 22-100-58-70.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akcji „Ferie w Pawilonie Kultury 2014” jest:
Zapisanie dziecka na zajęcia oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz o sposobie powrotu dziecka po zajęciach.
W przypadku zapisów telefonicznych najpóźniej do 14.02.2014r należy podpisać w.w oświadczenia
Brak podpisanego oświadczenia wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników akcji „Zima w Pawilonie Kultury”
W związku z ogromnym zainteresowaniem akcją „Ferie w Pawilonie Kultury 2014” Pawilon Kultury stworzył listę rezerwową dla 5-ciu osób.

Filia 2 | Środa, 07 Stycznia 2015, 14:47:08