< >
Zadzwoń lub napisz do nas!
22 120 29 00

 

Aktualności i wydarzenia

Filtruj aktualności: Zobacz wszystkie
Ferie zimowe w Pawilonie Kultury

REGULAMIN AKCJI „Ferie w Pawilonie Kultury 2016”

 1. 1. Uczestnicy „Ferii w Pawilonie Kultury” przebywają pod opieką Instruktorów od godziny 10:00-14:00. Instruktorzy w tym czasie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.
 2. 2. Uczestnicy „Ferii w Pawilonie Kultury” mają obowiązek posiadać karty biblioteczne Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 3. 3. Pierwszeństwo podczas zapisu mają dzieci zamieszkujące teren Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 4. 4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 5. 5. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u Instruktora.
 6. 6. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 14.15.
 7. 7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka po zajęciach.
 8. 8. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach konieczna jest wcześniejsza informacja telefoniczna, brak takiej informacji wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.
 9. 9. Uczestnicy mają obowiązek:
 1. Bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom Instruktorów,
 2. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
 3. Brać udział w realizacji programu,
 4. Zachowywać kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
 5. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne,
 6. Zgłaszać Instruktorowi wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu),
 7. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
 8. Mieć drugie śniadanie, picie i obuwie na zmianę,
 9. Nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia, Pawilon Kultury nie odpowiada za te przedmioty.
 1. 10. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 2. 11. Samodzielne oddalanie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń Instruktorów, nieprzestrzeganie regulaminu lub stwarzanie zagrożenia dla pozostałych uczestników zajęć będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.
 3. 12. Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) na potrzeby administracyjne Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
 4. 13. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące działalność Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW:

 1. 1. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona.
 2. 2. Zapisy na ferie odbywają się osobiście w Pawilonie Kultury – Filii nr 2 Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim od 16.01.2014r. od godziny 9:00.
 3. 3. Nie przyjmowane są zapisy telefoniczne.
 4. 4. Zapisu dziecka może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
 5. 5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akcji „Ferie w Pawilonie Kultury 2016” jest:
 1. Zapisanie dziecka na zajęcia, podpisanie oświadczenia o: wyrażaniu zgody na uczestnictwo i wykorzystanie wizerunku przez Bibliotekę, stanie zdrowia dziecka oraz sposobie powrotu dziecka po zajęciach,
 2. Brak podpisanego oświadczenia wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy uczestników akcji „Ferie w Pawilonie Kultury”.
 1. W związku z ogromnym zainteresowaniem akcją „Ferie w Pawilonie Kultury 2016” Pawilon Kultury stworzył listę rezerwową dla 6-ciu osób.

 

Poniedziałek, 11 Stycznia 2016, 08:22:11