< >
Zadzwoń lub napisz do nas!
22 120 29 00

 

Aktualności i wydarzenia

Filtruj aktualności: Zobacz wszystkie
CZYTAK - Usłysz książkę! Propozycja Biblioteki Publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących

Z ogromną radością pragniemy poinformować o nowych możliwościach rozwoju czytelnictwa, które oferuje Państwu nasza biblioteka. Dzięki nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” przystąpiliśmy do projektu pt. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i pozyskaliśmy urządzenie CZYTAK Plus wraz z dostępem do książek w formacie mówionym.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka osobom niewidomym i słabowidzącym.

Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix.  Niewidomi Czytelnicy Biblioteki będą mogli wypożyczać książki wraz z Czytakiem.

Jesteśmy dumni, że przyjemność poznawania literatury polskiej i światowej  jest teraz także dostępna dla osób, które nie miały komfortowego dostępu do drukowanych zasobów biblioteki. Nasza placówka przełamuje tym samym bariery, upowszechniamy kulturę wśród osób dotkniętych problemami ze wzrokiem.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

CZYTAK Plus jest urządzeniem prostym w obsłudze. Cechuje się dużą, wyraźną klawiaturą, jest przenośny, lekki, posiada zasilacz do ładowania oraz kartę pamięci, na której zapisuje się książki w formacie specjalnie przeznaczonym do odtwarzania na CZYTAKU. Teksy czytane są przez lektorów, możliwa jest regulacja głośności. Urządzenie można wypożyczać od 1.04.2016r. w Bibliotece przy ul. Spółdzielczej 9. Szczegółowy regulamin oraz oferta książek jest dostępna na stronie Biblioteki oraz we wszystkich jej agendach.  

Oferujemy różnorodną literaturę – dla dzieci i dorosłych – m. in. baśnie, reportaże, eseje, książki podróżnicze, przyrodnicze, powieści kryminalne, obyczajowe, autobiografie, biografie. Aktualnie dostępnych jest ponad 1100 pozycji, wkrótce pojawią się nowe. 

Serdecznie prosimy o rozpowszechnianie informacji o poszerzonym dostępie do książek w tej specyficznej formie!

Katalog książek na Czytaka!

Wyciąg z Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Rozdział VII

Warunki korzystania ze zbiorów cyfrowej książki mówionej oraz Czytaka Plus

§34

 1. Zasady korzystania ze zbiorów cyfrowej książki mówionej określa: Rozdział I Postanowienia ogólne oraz Rozdział II Karty Biblioteczne niniejszego Regulaminu.
 2. Ze zbiorów cyfrowej książki mówionej mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki z dysfunkcją wzroku oraz osoby, które nie mogą czytać zwykłego druku.
 3. Warunkiem udostępnienia cyfrowej książki mówionej jest niezaleganie przez Czytelnika ze  zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych .
 4. Ze zbiorów cyfrowej książki mówionej mogą korzystać osoby posiadające urządzenie Czytaka  lub osoby, które chcą korzystać z urządzenia Czytak Plus znajdującego się w Bibliotece.
 1. Czytelnicy posiadający urządzenie Czytak, którzy chcą korzystać ze zbirów cyfrowej książki mówionej w standardzie Czytaka, wybierają do 5 pozycji z listy książek (wykaz dostępny w agendach Biblioteki oraz na stronie) i zgłaszają ten fakt dyżurującemu Bibliotekarzowi, który po uzgodnieniu z czytelnikiem wgrywa zamówione książki.

§35

 1. Biblioteka wypożycza Czytaka Plus Czytelnikowi Biblioteki posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest podpisanie umowy użyczenia stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu.
 3. Termin zwrotu Czytaka Plus określa umowa, jednak nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus, o ile nie jest zarezerwowany przez innego Czytelnika.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do oddania Czytaka Plus w terminie określonym w umowie. Po upływie terminu na jaki był wypożyczony Czytak Plus, w razie jego niezwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus, Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w wyznaczonym terminie w takim stanie w jakim został mu wypożyczony.
 6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy.
 7. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.
 8. Wypożyczanie Czytaka Plus jest możliwe w każdej agendzie Biblioteki po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
Środa, 13 Kwietnia 2016, 06:03:11