Regulaminy

Zarządzenie obowiązujące podczas pandemii: Zarządzenie Działalności Biblioteki

Zarządzenie od 7 listopada do 29 listopada: Rozporządzenie od 7 listopada 2020

Pobierz: Regulamin Udostępniania Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki (NOWY! Od 10 grudnia 2020 roku)

Pobierz: Regulamin Wolontariatu Młodzieżowego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.