Dołącz do naszego zespołu!

Data publikacji: 30/11/2021

 

Jeśli podobają Ci się działania naszej biblioteki i chcesz razem z nami tworzyć atmosferę tego miejsca, dołącz do naszego zespołu!

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza nabór na stanowisko: bibliotekarz/kierownik Pawilonu Kultury (Filii nr 2).

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

– wykształcenie wyższe (mgr lub licencjat) – preferowane osoby z kierunków humanistycznych – bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, kulturoznawstwa, filologii polskiej, pedagogiczne, 

– wiedza z zakresu bibliotekarstwa i pracy w bibliotece (m.in. znajomość formatu Marc21, programu bibliotecznego) oraz doświadczenie w pracy w Bibliotece Publicznej,

– dobra znajomość literatury i rynku wydawniczego,

– doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

– umiejętności organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

– cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem,

– wysoka motywacja do pracy na rzecz Biblioteki, umiejętność podejmowania  niestandardowych wyzwań, myślenie koncepcyjne, komunikatywność poprzez jasne wyrażanie myśli, 

– dodatkowym atutem będzie posiadanie kursu na wychowawcę lub opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży,

– umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń multimedialnych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  obsługa użytkowników Biblioteki,

– nadzór oraz kierowanie pracą zespołu pracowników filii,

– tworzenie oferty edukacyjno–kulturalnej filii dla czytelników z różnych grup wiekowych,

– prowadzenie działań kulturalno–edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów,

– współuczestnictwo w innych projektach realizowanych przez Bibliotekę

  gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny),

– oferujemy możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach,

– możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

– możliwość realizacji własnych programów edukacyjnych,

– wsparcie zespołu oraz wprowadzenie w pracę na danym stanowisku

Miejsce wykonywania pracy: 

Filia nr 2 Pawilon Kultury, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki

Przewidziany termin rozpoczęcia pracy:  styczeń 2022 r. Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane z określonym stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie trzech dokumentów:

1. List motywacyjny,

2. CV wraz ze zdjęciem oraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

3. Klauzulę informacyjną do procesu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 13.12.2021 roku do godz. 12.00  (liczy się data wpływu do Biblioteki) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownik Pawilonu Kultury (Filii nr 2)/bibliotekarz 

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i będą niezwłocznie niszczone.

Dane kontaktowe osoby udzielającej informacji o charakterystyce pracy w danej jednostce/na danym stanowisku: Ewelina Pieróg, e-mail: e.pierog@biblioteka.grodzisk.pl, tel. 882 152 933

Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl