Lekcja o Norwidzie na Rok Romantyzmu Polskiego

Data publikacji: 25/01/2022

 

Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z wybitnymi specjalistami z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Przygotowujemy cykl spotkań o romantyzmie z uczniami grodziskich szkół.

18 stycznia w Bibliotece Głównej odbyła się lekcja inaugurująca ten cykl. Piotr Prasuła poprowadził wykład o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida. 

Ze względu na ograniczenia pandemiczne w wykładzie mogła wziąć udział tylko jedna klasa. Wkrótce przedstawimy program spotkań dla klas 7-8 szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl