Dla osób niewidomych i słabowidzących

Nowe technologie to również łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotecznych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Biblioteka przystąpiła do projektu ,,Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stowarzyszenie ,,Larix” od 2007r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie odtwarzacze książek mówionych, Czytak Plus i Czytak NPN3 , które są przystosowane do obsługi przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Obecnie w cyfrowym księgozbiorze znajduje się ponad 1200 tytułów, które systematycznie uzupełniamy. Wszystkie książki są nagrywane w studiach nagrań przez znanych aktorów i lektorów. Książkę cyfrową w formacie Czytak można wypożyczyć nieodpłatnie w godzinach otwarcia biblioteki lub kontaktując się z Ewą Nagat, do której kontakt znajdą Państwo w zakładce Struktura Organizacyjna.

Katalog Książek Mówionych 2021 Według Autora

Ponadto, biblioteka posiada dostęp do stanowiska wyposażonego w sprzęt ułatwiający zdobywanie i odtwarzanie informacji osobom niedowidzącym. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem powiększającym tekst, znajduje się w Sali komputerowej. Warto wspomnieć, że nasze karty biblioteczne posiadają alfabet Braille’a.

Zajęcia dla grup zorganizowanych, dla osób niepełnosprawnych, prowadzone są w Sali Youmedia. Dowiedz się więcej w zakładce Sala Youmedia.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl