Książkomat

Książkomat, czyli całodobowa Biblioteka to samoobsługowe urządzenie pozwalające na odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece książek i zwrot przeczytanych.

Działanie książkomatu jest bardzo proste i podobne do działania popularnych paczkomatów. Wystarczy posiadać kartę biblioteczną, zalogować się na swoje konto, znaleźć w katalogu książkę, którą chcemy wypożyczyć i jako miejsce odbioru wskazać Książkomat. Po dostarczeniu książki do urządzenia, zostaniemy poinformowani mailowo o możliwości odbioru oraz terminie, do którego możemy odebrać pozycję.

Wraz z usługą Książkomatu czytelników naszej Biblioteki czekają kolejne zmiany, bo o ile do tej pory zamawiać mogli jedynie książki aktualnie wypożyczone z Biblioteki, o tyle teraz rezerwować mogą również książki dostępne na bibliotecznym regale.

Do książkomatu można zamówić łącznie 3 egzemplarze materiałów z Biblioteki Głównej (oprócz gier planszowych).

Książki będą dostarczane do książkomatu od poniedziałku do piątku raz dziennie.

Książkomat został zakupiony w ramach projektu pn. „Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl