Selfcheck

Selfcheck to urządzenie umożliwiające samodzielne wypożyczenie i zwrócenie książek, filmów i audiobooków w siedzibie Biblioteki przy ul. 3 Maja 57.

W celu wypożyczenia lub zwrócenia wystarczy zeskanować kod kreskowy z karty bibliotecznej. Uzyskujemy wtedy dostęp do swojego konta bibliotecznego aby zarejestrować wypożyczenie lub zwrot. Informacja o transakcji zostanie automatycznie przesyłana jest również na konto online użytkownika. Selfcheck ma możliwość wydrukowania pokwitowania przeprowadzonej transakcji oraz informacji o stanie konta bibliotecznego.

 

Selfcheck został zakupiony w ramach projektu pn. „Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl