Wolontariat

 

Każdy z czytelników biblioteki, który ukończył 13 lat

może należeć do wolontariatu bibliotecznego.

Wolontariat jest wspaniałą przygodą, której się nie zapomina!

Sprawdź, co robi młodzież w ramach wolontariatu – Idziemy po kulturę!

Podstawowym celem wolontariatu  jest integracja lokalnej społeczności ludzi, którzy stanowią przedstawicieli różnych szkół i środowisk. W bibliotece mogą się poznać, porozmawiać o swoich pasjach i zainteresowaniach, ale też wspólnie przyczynić się do rozwoju czytelnictwa nie tylko w Grodzisku Mazowieckim. Wolontariusze pomagają w organizacji wydarzeń bibliotecznych, współtworzą ofertę dla młodzieży oraz pomagają w pracach biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki jest jedną z najbardziej nowoczesnych placówek w Polsce. Jej przestrzeń i wyposażenie zostały pomyślane tak, by pozwolić na realizowanie najbardziej nowatorskich działań związanych z książką, ale też by cieszyć jej wyglądem. Praca w bibliotece uczy korzystania z najnowszych technologii, pozwala na podejmowanie wyzwań, które nie są możliwe do zrealizowania w innych placówkach. Przede wszystkim jednak uczy odpowiedzialności, kreatywności i współdziałania z dorosłymi oraz rówieśnikami. Na wolontariacie można się rozwijać i nabyć nowe kompetencje, które są potrzebne w planowaniu ścieżki kariery oraz podejmowaniu pracy

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 13 lat, posiada kartę biblioteczną oraz podpisze “Porozumienie o współpracy” i uzyska pisemną zgodę rodzica na uczestnictwo w wolontariacie (w przypadku osób niepełnoletnich). Regulamin znajduje się do pobrania w zakładce Regulaminy.

Terminy spotkań/ważne informacje:

 • Nabór Wolontariuszy na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się od drugiego tygodnia września 2022 roku. Będziemy informować o pierwszym spotkaniu informacyjnym i możliwościach zapisów. 
 • Zaświadczenia z wolontariatu za listy obecności oddane w bibliotece do dnia 23 maja do godziny 16:00, są do odebrania w Oddziale dla Dzieci w godzinach otwarcia biblioteki. Zaświadczenia z wolontariatu dla list obecności przyniesionych do biblioteki po 23 maja będę tworzone od 31 maja, do odbioru będą od 1 czerwca.
 • W niedzielę, 15 maja, zapraszamy do pomocy w spotkaniu z Ałbeną Grabowską i aktorami “Stulecia Winnych”. Spotykamy się w sali wielofunkcyjnej o godzinie 15:00. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 16:00 i potrwa do około godziny 18:00.
 • W sobotę, 14 maja, spotykamy się z Nelą Małą Reporterką. Wolontariuszy do pomocy zapraszamy o godzinie 14:00. Spotykamy się w sali wielofunkcyjnej w Mediatece. Spotkanie skończy się około godziny 17:00.
 • W czwartek, 12 maja, zapraszamy do pomocy przy spotkaniu z lokalnymi twórcami i twórczyniami. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 18:00. Można być wcześniej, żeby pomóc w przygotowaniu sali. Spotkanie skończy się około godziny 20:00.
 • W środę, 11 maja, od godziny 14:30 zapraszamy wolontariuszy do pomocy przy animacjach sportowych w sali wielofunkcyjnej w Mediatece. Będzie potrzebna również pomoc w organizacji turnieju FIFA22. Od godziny 18:00 odbędzie się spotkanie z Mateuszem Wieteską, reprezentantem Polski w piłce nożnej, zapraszamy do pomocy w spotkaniu. Można więc przyjść od 14:30 do 18:00. Można też zostać dłużej, do zakończenia spotkania, a więc do koło godziny 19:30/20:00.
 • Przed nami Tydzień Bibliotek i jubileusz 500-lecia uzyskania przez Grodzisk Mazowiecki praw miejskich. Zapraszamy Wolontariuszy do pomocy w przygotowaniu biblioteki do wydarzeń tygodnia od 9 do 15 maja. W dniach 6 maja i 7 maja prosimy o pomoc w porządkowaniu księgozbiorów w Bibliotece Głównej w Mediatece. Wolontariuszy zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.
 • 22 kwietnia (piątek po świętach) zapraszamy w godzinach 17.00-19.00 na spotkanie z psycholożkami, Katarzyną Stybak-Kawą i Julią Nowakowską, podczas których będziemy poruszać tematy ważne dla młodzieży, zastanawiać się nad tym, co jest pomocne na drodze do dorosłości, a także trenować umiejętności społeczne i komunikacyjne. Zaplanujemy też działania na kolejne spotkania. Spotkanie ważne, traktujcie je w kategorii spotkania organizacyjnego. Godziny zaliczamy do wolontariatu. Żeby nikt nie przeszkadzał w spotkaniu, organizujemy je po zamknięciu biblioteki. Osoby spóźnione dzwonią na numer 792416702, ponieważ drzwi do biblioteki będą zamknięte. Spotkanie w Oddziale dla dzieci, II p. Mediateki.
 • Ważne! Poszukujemy wśród Was osób, które mówią w języku ukraińskim lub rosyjskim. Wiemy już, że niektórzy świetnie sobie radzą, są wolontariusze, którzy już oprowadzali rodziny ukraińskie po bibliotece. Potrzebujemy językowego wsparcia na zajęciach dla dzieci i młodzieży. Piszcie na m.zerek@biblioteka.grodzisk.pl lub zgłaszajcie się do bibliotekarzy.
 • Potrzebujemy wsparcia w wydarzeniu organizowanym 5 kwietnia we wtorek. Pomoc potrzebna w godzinach 18.00-19.30. Spotkanie autorskie ze sprzedażą książek: http://bityl.pl/gSJfk
 • Zapraszamy do wsparcia nas w wydarzeniu organizowanym w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmy 2 kwietnia w sobotę. Wolontariusze potrzebni od 10.30 do 14.00. Będzie wystawa, spotkanie z ekspertem i niespodzianki dla dzieci: http://bityl.pl/fUlHc
 • bez żadnych ograniczeń, Wolontariusze mogą przychodzić na wolontariat w godzinach otwarcia biblioteki: https://biblioteka.grodzisk.pl/kontakt/  
 • Do 14 marca zbieramy pluszaki dla dzieci z Ukrainy. Szczegóły zbiórki tutaj.
 • 15 marca w godzinach 16.00-18.00 organizujemy spotkanie integracyjne dla rodzin z Ukrainy. Potrzebujemy wsparcia wolontariuszy. Trzeba przyjść około godziny 15.30 i zostać do 18.00/18.30. Potrzebne są też osoby znające język ukraiński do pomocy w tłumaczeniach. 
 • 25 lutego (piątek) zapraszamy na spotkanie organizacyjne (obowiązkowe) dla wolontariuszy + warsztat antydyskryminacyjny. Odbędą się one w godzinach 17.00-19.00 w Oddziale dla Dzieci (II p. Mediateki).
 • Pamiętajcie, że każdy wolontariusz i każda wolontariuszka muszą posiadać kartę biblioteczną. Prosimy o przynoszenie ze sobą kart bibliotecznych.
 • Od 17 stycznia (z przerwą na ferie zimowe) wracają zajęcia z dziećmi. Zapraszamy do pomocy prowadzącym. Wszystkie informacje (dni i godziny) znajdziecie w zakładce Oferta kulturalno-edukacyjna
 • 24 stycznia 2022 r. w godzinach 17.00-19.00 zapraszamy młodzież z wolontariatu (i nie tylko z wolontariatu) na warsztaty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji – Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Warsztat poprowadzi edukatorka Amnesty International – Iwona Pieronek-Tokarz.
 • Od 11 stycznia 2022 r. wznawiamy wolontariat stacjonarny w bibliotece. Zapraszamy młodzież w godzinach otwarcia naszych placówek.

Informacji o wolontariacie udziela koordynatorka wolontariatu Magdalena Żerek: m.zerek@biblioteka.grodzisk.pl

 

 

 

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.