Wolontariat

 

Każdy z młodych czytelników biblioteki, który ukończył 6 klasę szkoły podstawowej, może należeć do wolontariatu młodzieżowego.

Wolontariat jest wspaniałą przygodą, której się nie zapomina!

Sprawdź jakie fajne rzeczy robimy na naszym fanpage’u na Facebooku Idziemy po kulturę!

Podstawowym celem wolontariatu młodzieżowego jest integracja lokalnej społeczności młodych ludzi, którzy stanowią przedstawicieli różnych szkół i środowisk. W bibliotece mogą się poznać, porozmawiać o swoich pasjach i zainteresowaniach, ale też wspólnie przyczynić się do rozwoju czytelnictwa nie tylko w Grodzisku Mazowieckim. Wolontariusze pomagają w organizacji wydarzeń bibliotecznych, współtworzą ofertę dla młodzieży oraz pomagają w pracach biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki jest jedną z najbardziej nowoczesnych placówek w Polsce. Jej przestrzeń i wyposażenie zostały pomyślane tak, by pozwolić na realizowanie najbardziej nowatorskich działań związanych z książką, ale też by cieszyć jej wyglądem. Praca w bibliotece uczy korzystania z najnowszych technologii, pozwala na podejmowanie wyzwań, które nie są możliwe do zrealizowania w innych placówkach. Przede wszystkim jednak uczy odpowiedzialności, kreatywności i współdziałania z dorosłymi oraz rówieśnikami. Na wolontariacie młodzież rozwija się i nabywa kompetencje, które są potrzebne w planowaniu ścieżki kariery oraz podejmowaniu pracy

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 6 klasę szkoły podstawowej, posiada kartę biblioteczną oraz podpisze Porozumienie o współpracy i uzyska pisemną zgodę rodzica na uczestnictwo w wolontariacie. Regulamin znajduje się poniżej, do pobrania w zakładce Regulaminy.

Terminy spotkań/ważne informacje:

  • Wolontariuszy, którzy pracują tylko w sali YouMedia zapraszamy w piątki od 21 stycznia (z przerwą na ferie).
  • Od 17 stycznia (z przerwą na ferie zimowe) wracają zajęcia z dziećmi. Zapraszamy do pomocy prowadzącym. Wszystkie informacje (dni i godziny) znajdziecie w zakładce Oferta kulturalno-edukacyjna
  • 24 stycznia 2022 r. w godzinach 17.00-19.00 zapraszamy młodzież z wolontariatu (i nie tylko z wolontariatu) na warsztaty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji – Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Warsztat poprowadzi edukatorka Amnesty International – Iwona Pieronek-Tokarz.
  • Od 11 stycznia 2022 r. wznawiamy wolontariat stacjonarny w bibliotece. Zapraszamy młodzież w godzinach otwarcia naszych placówek.

Informacji o wolontariacie udziela koordynatorka wolontariatu Magdalena Żerek: m.zerek@biblioteka.grodzisk.pl     

 

 

 

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.