Wrzutnia

Wrzutnia to urządzenie, które umożliwia całodobowy, samodzielny zwrot książek, filmów i audiobooków!

Wrzutnia jest zintegrowana z systemem bibliotecznym, co oznacza, że zwrot jest automatycznie odnotowany na koncie bibliotecznym użytkownika. Informacje o dokonanym zwrocie automatycznie przesyłane są również na konto online użytkownika. Zwrot książki nie wymaga karty bibliotecznej, natomiast sprawdzenie stanu konta bibliotecznego musi być poprzedzone zeskanowaniem kodu kreskowego z karty bibliotecznej. Wrzutnia usytuowana jest na zewnętrznej ścianie Mediateki, tuż obok wejścia głównego.

Wrzutnia przyjmuje tylko zbiory z Biblioteki przy ul. 3 Maja 57.

Zakup urządzenia został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl