Projekty

Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce.

Msza biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu “Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce”. Dofinansowanie pozwoli nam zorganizować szereg spotkań, warsztatów i szkoleń dla młodzieży w wieku 14-18 lat z Polski i Ukrainy. Zaprojektujemy też miejsca przyjazne dla młodych w naszej bibliotece.

Projekt “Biblioteka dla wszystkich” jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International.

Save the Children International finansuje projekt ze środków Burberry w ramach programu Improving The Life Chances Of Young Ukrainian Refugees In Poland (empowering youth locally through MHPSS and teaching Life Skills).

[Zwiększanie szans życiowych młodych ukraińskich uchodźców w Polsce (wzmocnienie pozycji młodzieży lokalnie poprzez wsparcie psychospołeczne i nauczanie umiejętności życiowych)]

 

bibliotekidlaukrainy.org.pl

Całkowity koszt dofinansowania 64300 zł.

Blisko biblioteki! Dofinansowanie w ramach projektu BLISKO.

Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Blisko na działania organizowane w roku 2023 i 2024.

Celem realizacji zadań w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność wzmocnienie roli bibliotek jako “trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

 • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
 • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
 • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
 • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Całkowity koszt 147 987,00 zł, dofinansowanie 132 300,00 zł.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

W dniu 17 lipca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na kwotę 25 000 zł.

Partnerstwo dla książki

Literatura jest wszędzie. Tak czytają młodzi!

Realizowany przez naszą bibliotekę projekt jest skierowany do młodzieży i młodych dorosłych (Young Adult). W ramach projektu organizujemy spotkania autorskie z twórcami i twórczyniami książek dla młodzieży, spotkania czytelniczo-filmowe, szkolenia z instagrama, TikToka i innych mediów społecznościowych oraz z Wattpada, dyskusje na temat literatury młodzieżowej oraz kiermasze książkowe.   

Wartość dofinansowania 27 600 zł.

 

 

Niepodległa

#ZnakiWspólne Nasze symbole narodowe

Realizowany przez naszą bibliotekę projekt łączy bardzo ważne dziedziny literaturę oraz polskość i patriotyzm. Poprzez działania pokazujące symbole narodowe, chcemy kształtować postawy w naszych użytkownikach. Projekt zakłada kompleksowe działania skierowane do różnych grup odbiorców: wartościowe spotkania, warsztaty, gry, wystawy, wydarzenia będą przyczyną do zwiększenia obecności w naszej małej ojczyźnie flagi oraz godła. Spotkania z autorytetami w zakresie literatury i historii przyciągną do naszej biblioteki grono małych i dużych czytelników, w których uwalone zostanie znaczenie w życiu symboli narodowych.

Wartość dofinansowania 20 000 zł.

Biblioteka bez barier

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Celem projektu jest przełamywanie barier psychologicznych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Poprzez realizację projektu chcemy, aby każdy znalazł miejsce w kulturze, aby była ona w pełni dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Duży nacisk będziemy kłaść na integrację różnych grup społecznych, będziemy tworzyć ofertę dostosowaną dla wszystkich, aby nikogo nie wyeliminować z działań biblioteki.

W ramach projektu będziemy realizować zajęcia, warsztaty dla osób niepełnosprawnych, spotkania (tłumaczone na polski język migowy) z autorami książek, bibliotekarze przejdą cykl szkoleń związanych z dostosowaniem biblioteki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakupimy książki z dużą czcionką, audiobooki, ebooki, czytaki, które zwiększą dostępność do literatury. Realizując wszystkie zadania w ramach projektu umożliwimy czytelnikom pełne uczetnictwo w kulturzew naszej bibliotece.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania 127 333 zł.

Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”.

“Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”, to innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny, umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.  W ramach projektu dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, mogą skorzystać z nowoczesnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów.  Zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze. Biblioteki w ramach projektu otrzymują sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne.

Projekt “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International з фонду Danmarks Indsamling і SCI.   

Wartość dofinansowania  65 000,00 zł. 

W ramach projektu otrzymaliśmy również:

9 tabletów, 4 roboty Photon, 3 gry Scottie Go, zestaw Team Up

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na kwotę 22 500 zł.

Kultura – Interwencje. Edycja 2022

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022. Dzięki temu dofinansowaniu mogliśmy stworzyć letnią bibliotekę przy Stawach Walczewskiego.

Summer Books powstała w ramach projektu “Książka na leżaku”, który jest realizowany przy Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w okresie od czerwca do początku września. Stawy Walczewskiego w okresie wakacyjnym to dla grodziszczan, mieszańców ościennych gmin i turystów “grodziskie morze”. Utworzona właśnie plenerowa biblioteka to miejsce, w którym można wypożyczać książki i czytać je na miejscu, podczas spędzania czasu na plaży. Pomysł na sezonową bibliotekę powstał po analizie działań, jakie biblioteka podejmowała w ubiegłych latach, włączając się w plenerowe wydarzenia organizowane w Grodzisku Mazowieckim. Te jednodniowe wydarzenia pokazały duże zainteresowanie ofertą biblioteki. Summer Books jest bibliotecznym punktem, który oferuje nie tylko wypożyczanie książek, ponieważ jest również przestrzenią animacyjno-kulturalną. Utworzyliśmy strefę planszówek, strefę warsztatów, animacji dla dzieci, w tym zabaw o charakterze survivalowym, międzypokoleniowym. Ponadto w projekcie realizujemy “Podwieczorek z książką” oraz spotkania autorskie.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.  

Całkowita wartość dofinansowania  48 000,00 zł.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2021

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na kwotę 22 500 zł.

Już w najbliższym czasie na półkach naszej biblioteki pojawią się nowości których zakup został dofinansowany z tego programu. 

Całkowita wartość dofinansowania  22 500,00 zł  

“Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

“Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Partnerstwo dla książki 2021

 

Nasza biblioteka w 2021 roku otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na autorski projekt.  Każdego roku piszemy wnioski i pozyskujemy dodatkowe fundusze na realizację projektów promujących literaturę i czytelnictwo.

Projekt “Tuszem na papierze – Świat oczami mangaków”  to projekt multimedialny, składający się z dwóch modułów.

Pierwszy moduł to cykl artykułów przedstawiających sylwetki i dzieła najbardziej znanych, klasycznych już twórców japońskich komiksów. Drugi moduł to cykl szkoleń on-line o wybranych zagadnieniach  z tematyki mangowej – historia mangi, wpływy sztuki europejskiej na japoński komiks, studio Ghibli czy ekranizacje mangi. Więcej tutaj.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Partnerstwo dla książki 2020

 

Nasza biblioteka w 2020 roku otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dwa autorskie projekty.  Każdego roku piszemy wnioski i pozyskujemy dodatkowe fundusze na realizację projektów promujących literaturę i czytelnictwo.

„zORIENTOwani: Literatura, kultura i społeczeństwo państw Orientu” to projekt składający się z cyklu spotkań z autorami i ekspertami, którzy poprowadzą zarówno wykłady jak również warsztaty umożliwiające przybliżenie literatury, kultury i społeczeństwa Dalekiego oraz Bliskiego Wschodu. Więcej tutaj.

“#ecorevolutionbooks. Książkowa ekorewolucja, czyli jak literatura zmienia życie” to projekt, dzięki któremu chcemy pokazać, jak ważna jest kultura i jak łatwo literatura może zmieniać życie każdego człowieka, który tylko zechce wziąć książkę do ręki. Więcej tutaj.

 MKiDzN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020

 

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w jego ramach mogą zakupić książki, multimedia, publikacje nutowe, kartograficzne oraz bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne.

Całkowita wartość projektu  28 750,00 zł

MKiDzN

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

„Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim”

 

Zadanie polegało na wyposażeniu nowego obiektu Biblioteki Głównej w Grodzisku Mazowieckim. Na podstawie badań ankietowych i raportu przeprowadzonego przez bibliotekę, respondenci oczekiwali zwiększenia poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie, w tym zwiększenie dostępności do zbiorów biblioteki. Po zakończeniu zadania biblioteka uruchomiła system automatycznych zwrotów książek. Przed zmianą siedziby Biblioteka Główna zajmowała powierzechnie 220m2. Ocena stanu technicznego użytkowania pomieszczeń biblioteki wykazała 90-100% zużycie stropów i 75% wykorzystanie klimatyzacji a duża ilość mebli nie pozwalała na korzystanie z biblioteki osobom niepełnosprawnym na wózkach. Poprzez poprawę warunków lokalowych Biblioteka w ramach zadania wprowadziła nową ofertę wykraczającą poza tradycyjne funkcje biblioteki, skierowane do zróżnicowanych grup (dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, seniorów i osób niepełnosprawnych). Zaprojektowana m.in. sala boks przedszkolny, przestrzeń dla młodych you media, strefa aktywnego seniora, sala audytoryjna, sala Cichej Pracy i inne pozwoliły na prowadzenie różnorodnych zajęć i usług przez co corocznie zwiększy się liczba korzystających z biblioteki o ok. 5%. Preferowany model grodziskiej Biblioteki opiera się na wzorze bibliotek skandynawskich jako interaktywnych centrów kulturalno-edukacyjno-społecznych.

Projekt zakończono pod koniec 2019 roku.

Całkowita wartość projektu 1 658 000,00 zł

 


Projekt zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

 

 

„Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”

 

Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem pod względem zasięgu i współpracy 13 bibliotek z całego Mazowsza (Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola, Milanówek, Leszno, Łomianki, Płock, Piaseczno, Piastów, Sierpc, Mszczonów, Nadarzyn, Góra Kalwaria). Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług bibliotecznych pośród czytelników i bibliotekarzy w województwie mazowieckim. Osiągniemy to dzięki wdrożeniu nowych oraz unowocześnieniu istniejących e-usług bibliotecznych. Przedsięwzięcie obejmie trzy główne zadania merytoryczne:

 1. Zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek na potrzeby wdrożenia e-usług, w ramach którego zaplanowano zakup 338 urządzeń.
 2. Zakup oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług, w ramach którego przewidziano zakup 517 licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, monitoring użytkowania komputerów, programy graficzne oraz oprogramowanie biblioteczne.
 3. Wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach bibliotecznych objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki. W ramach zadania wdrożonych zostanie
  13 różnych e-usług.

Całkowita wartość projektu 2 126 600,00 zł.

 


Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019

 

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Biblioteki w jego ramach mogą zakupić książki, multimedia, publikacje nutowe, kartograficzne oraz bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne.

Całkowita wartość projektu  37 070,00 zł

 

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Projekt “Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim”

Projekt “Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” jest realizowany przez Gminę Grodzisk Mazowieckiej i w ramach realizacji projektu przewidziano działania również w innych instytucjach kultury na terenie Grodzisk Mazowieckiego o czym można przeczytać na stronie urzędu. Dofinansowanie z projektu obejmuje w bibliotece następujące działania:

 1. Zakup urządzenia do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów usytuowane w miejscowości Grodzisk Mazowiecki (dzielnica Łąki). Zakup i ustawienie książkomatu do samodzielnego zamawiania książek on-line i ich odbioru. Książkomat zostanie ustawiony w dzielnicy Łąki objętej miejscowym planem rewitalizacji. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenia aktywności kulturowej i społecznej społeczności lokalnej
 2. Utworzenie profesjonalnego stanowiska dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania w Pawilonie Kultury (Filia nr 2 BP w Grodzisku Mazowieckim) zostanie utworzone stanowisko dla osób niewidomych i niedowidzących oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami.
 3. Zakup urządzenie preferencyjnego do czyszczenia płyt CD/DVD. Urządzenie zostanie wykorzystane do działu mediateki Biblioteki Publicznej do czyszczenia płyt które podczas częstego używania rysują się a ich zewnętrzna regeneracja (w punktach usługowych) jest droga i niewygodna (trzeba dojeżdżać do Warszawy).
 4. System elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID HF dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki “Pawilon Kultury”. W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu i urządzeń do usprawnienia procesu obsługi czytelnika, pracy bibliotekarza oraz zwiększenia dostępu do zbiorów w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. W tym celu zakupiona zostanie bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF, połączone stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID HF oraz wypożyczeń i zwrotów, stanowisko samodzielnego wypożyczania RFID HF wolnostojące czy mobilne skontrum RFID HF.
 5. Wyposażenie Multicentrum. W ramach projektu zostanie zakupione urządzenia do wyposażenia pracowni (którego celem jest wzbogacenie wiedzy oraz rozwijanie myślenia i kreatywności. Większość Multicentrów na całym świecie znajduje się przy bibliotekach publicznych. Tworzenie Multicentrów przy publicznych bibliotekach odniosło na całym świecie największy sukces. W MultiCentrum można prowadzić zajęcia grupowe lub pracować indywidualnie. Planujemy prowadzić systematyczne zajęcia dla uczniów (grup zorganizowanych) 1 w tyg. dla każdego zestawu (5 zestawów – K-First, MultiSztuka, MultiMuzyka, MultiRobotyka, Multinauka).

 

Projektem zarządzać będzie specjalnie powołany zespół pracowników, który zapewni właściwą realizację, rozliczenie oraz monitoring projektu. Jednostką nadrzędną w zespole będzie Kierownik Projektu, który będzie koordynował wszystkie działania związane z projektem. Osoba ta będzie odpowiedzialna za współpracę z Instytucją Wdrażającą i Zarządzającą programem, prowadzenie procedur zakupowych, dokonanie zbiorczych raportów, monitorujących całość projektu. Księgowy Projektu odpowiedzialny będzie za rozliczenie projektu w postaci przygotowania wniosków o płatność oraz za księgowanie wydatków projektowych. Koordynatorzy z Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Biblioteki będą przekazywać do Kierownika informacje w zakresie realizacji oferty edukacyjnej i kulturalnej, monitorować osiąganie wskaźników, prowadzić działania promocyjno-informacyjne.

 

Całkowita wartość projektu: 3 250 556,27 PLN

Projekt współfinansowany ze środków POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl