Projekty 2

Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce.

Msza biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu “Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce”. Dofinansowanie pozwoli nam zorganizować szereg spotkań, warsztatów i szkoleń dla młodzieży w wieku 14-18 lat z Polski i Ukrainy. Zaprojektujemy też miejsca przyjazne dla młodych w naszej bibliotece.

Projekt “Biblioteka dla wszystkich” jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International.

Save the Children International finansuje projekt ze środków Burberry w ramach programu Improving The Life Chances Of Young Ukrainian Refugees In Poland (empowering youth locally through MHPSS and teaching Life Skills).[Zwiększanie szans życiowych młodych ukraińskich uchodźców w Polsce (wzmocnienie pozycji młodzieży lokalnie poprzez wsparcie psychospołeczne i nauczanie umiejętności życiowych)]

bibliotekidlaukrainy.org.pl

Całkowity koszt dofinansowania 64300 zł.

Accordion title 2

Accordion title 3

Accordion title 4

Accordion title 5

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl