Wielki Konkurs “Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś”

Data publikacji: 03/03/2022

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego wraz z Radą Miejską zapraszają do wzięcia udziału w Wielkim Konkursie z okazji 500. rocznicy nadania praw miejskich: „Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś”.

Tematyka Konkursu obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak: historia i topografia miasta, atrakcje Grodziska Mazowieckiego, zabytki, pomniki na terenie gminy, miejsca pamięci, sławni mieszkańcy oraz honorowi obywatele miasta.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Patronat medialny: Radio Bogoria, Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Bogoria, Przegląd Regionalny.

Organizatorami Konkursu są Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki, Gminna Rada Seniorów w Grodzisku Mazowieckim, Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna w Grodzisku Mazowieckim, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkie informacje odnośnie zasad Konkursu znajdują się na naszej stronie oraz stronach Organizatorów.

Regulamin konkursu!

Osobami do kontaktu ze strony Organizatorów są:

Lidia Abramczyk, przewodnicząca Rady Seniorów, tel. 509 401 104  liabramczyk@gmail.com – informacja w kategorii: Konkurs wiedzy Senior (60+)

Maria Zdrojewska – pracownik Biblioteki, tel. 22 120 29 00 mail: m.zdrojewska@biblioteka.grodzisk.pl – informacja w pozostałych kategoriach.

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 12 maja 2022 roku w Mediatece przy ul. 3 Maja 57.

Weź udział! Wygraj!

Materiały do pobrania:

Grafika Facebook

Plakat 

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl