Wystawa Książka Roku 2021 PS IBBY w bibliotece!

Data publikacji: 08/06/2022

 

Zapraszamy na wystawę pokonkursową Książka Roku 2021 PS IBBY w Oddziale dla dzieci w Bibliotece Głównej w Grodzisku Mazowieckim!

 
Konkurs “Książka Roku” realizowany jest co roku przez Polską Sekcję IBBY – pierwsza edycja odbyła się w 1988. Na celu ma promocję wartościowej literacko i artystycznie książki dla młodych odbiorców, a nagradzani są współcześnie żyjący rodzimi twórcy. Ambicją stowarzyszenia jest, żeby “Książka Roku” uwzględniała cały bieżący rynek wydawniczy, każdą edycję stara się propagować jak najszerzej wśród wydawców, nie wymagana jest też opłata konkursowa.
 
W konkursie “Książka Roku” przyznawane są nagrody w trzech kategoriach:
 
– literackiej (dwie równorzędne nagrody – za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży)
– graficznej (dwie równorzędne nagrody – za książkę obrazkową oraz za ilustracje i koncepcję graficzną)
– upowszechnianie czytelnictwa – dla osób prywatnych lub instytucji, które aktywnie działają na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodych odbiorców.
 
Konkurs Książka Roku 2021 dofinansowany jest ze środków Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Nagrody przyznaje jury powoływane przez Zarząd Polskiej Sekcji IBBY, a finansowane są ze środków pozyskanych od sponsorów. Wydawcy nagrodzonych książek uzyskują prawo do używania na nich znaku graficznego nagrody.
 
Książki prezentowane są na polskim stoisku podczas Międzynarodowych Targów Książki dla Dzieci m.in. w Bolonii.
 
International Board on Books for Young People – Międzynarodowa Izba ds. Książek dla Młodych
narodziła się po II wojnie światowej z inicjatywy pisarzy, wydawców, nauczycieli i filozofów pod wodzą pisarki i dziennikarki Jelli Lepman. W orbicie zainteresowań IBBY znajdują się literatura i książka dla dzieci i młodzieży oraz same dzieci i ich prawa.
 
Od 1953 r. organizacja dąży do podwyższania standardów artystycznych i wydawniczych, promując wysokoartystyczną książkę dla młodych odbiorców, wspiera badania naukowe wokół literatury dla niedorosłych oraz działa na rzecz ponadnarodowej komunikacji poprzez tę literaturę. Z drugiej strony głosi prawo każdego dziecka do wartościowych książek, wspomagając działalność wydawnictw w krajach rozwijających się. Bazując na międzynarodowym systemie wymiany informacji, wydaje kwartalnik o światowej literaturze dla dzieci BOOKBIRD. Prowadzi także międzynarodowe Centrum Dokumentacji Książek dla Dzieci Upośledzonych przy Bibliotece Miejskiej w Toronto.
 
Obecnie IBBY skupia prawie 80 sekcji narodowych.
 
Więcej informacji na: www.ibby.org
 
Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych jest organizacją non-profit i działa od roku 1973. W ramach stowarzyszenia współpracuje z szeroko pojętym kręgiem ludzi książki – pisarzami, ilustratorami, tłumaczami, wydawcami, bibliotekarzami, publicystami, animatorami kultury, środowiskiem akademickim. Bierze udział w sympozjach i panelach w kraju i za granicą. Uczestniczymy w międzynarodowym systemie wymiany informacji o rynku książki dla dzieci. Cele stowarzyszenia to między innymi integracja środowisk profesjonalnie związanych z książką dla dzieci, promocja osiągnięć polskich pisarzy, ilustratorów oraz tłumaczy za granicą, inicjowanie prac naukowych i działalność oświatowa. Jednak przede wszystkim stowarzyszenie stara się współdziałać na rzecz promowania idei, zgodnie z którą książka dziecięca jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących kulturę w ogóle. W ten sposób wpisuje się w międzynarodową aktywność IBBY.
 
Więcej informacji na: www.ibby.pl
 


Wystawę będzie można oglądać do końca czerwca w Oddziale dla dzieci (II p. Mediateki) przy ul. 3 Maja 57.

Do zobaczenia w bibliotece!

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl