Wystawa “Lato z Pippi”

Data publikacji: 12/11/2020

 

W Oddziale dla dzieci, w Bibliotece Głównej, ma miejsce pokonkursowa wystawa prac, które nasi Czytelnicy wykonali z okazji 75. Urodzin Pippi „Lato z Pippi”. Organizator konkursu, Wydawnictwo Jung-off-ska, ogłosiło ogólnopolski konkurs dla Rodzin. Zadaniem było napisanie limeryku lub praca plastyczna. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział. Powstały piękne prace, które do czasu ponownego otwarcia biblioteki, mogą Państwo podziwiać w albumie na Facebooku!

Ogólnopolski Konkurs Rodzinny z okazji 75. Urodzin Pippi – „Lato z Pippi” 
 
Do udziału w konkursie zaprosiliśmy Rodziny – duet uczestników tworzą dziecko i dorosły członek rodziny, którym może być: rodzic, pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia.  Prace konkursowe są realizowane były w dwóch kategoriach: plastycznej (dzieci do 12 lat) i literackiej (dzieci do 16 lat).
 
Praca plastyczna mogła być wykonana dowolną techniką m.in. rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie (glina, plastelina, masa solna, modelina itp.), wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, grafika, kolaż, instalacje, video-art, konstrukcje z różnego materiału (np. papier, szmaty i sznurek. Tematem pracy była „Pippi w malarstwie polskim i światowym”, czyli plastyczny wizerunek Pippi inspirowany twórczością dowolnego malarza żyjącego i tworzącego w I połowie XX wieku lub dawniej. (m.in. Wyspiański, Matejko, Malczewski, Michał Anioł, Leonardo Da Vinci, Hieronim Bosch, Van Gogh i inni).
 
Praca literacka – „Limeryk o Pippi”, powinien być to krótki i wesoły wiersz, inspirowany postacią i przygodami Pippi, napisany zgodnie z zasadami jego budowy: 5 wersów o układzie rymów aabba – dwa pierwsze wersy i ostatni rymują się ze sobą i mają stałą liczbę sylab akcentowanych, środkowe wersy są krótsze o 2-3 sylaby akcentowane, na końcu pierwszego wersu występuje nazwa geograficzna, która jest podstawą rymu a.
 
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl