Ferie zimowe

Data publikacji: 27/01/2020

Ferie

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia zimowe w bibliotece podczas ferii szkolnych!

To będzie wspaniała przygoda, której nie zapomnicie.

Na zajęcia obowiązują zapisy!

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7 – 10 lat, zamieszkałych w gminie Grodzisk Mazowiecki. Zajęcia będą odbywały się w dwóch turnusach i będzie można zapisać dziecko tylko na jeden wybrany turnus/tydzień zajęć:

  • 10.02 – 14.02 Biblioteka Główna (Mediateka, ul. 3 Maja 57, II piętro)
  • 17.02 – 21.02 Filia nr 2 (Pawilon Kultury ul. Westfala 3)

Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktorów w godzinach 10:00 – 14:00.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posiadać kartę Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Każdy uczestnik zajęć oraz opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem zajęć.

Termin zapisów na zajęcia

Zapisy na zajęcia będą prowadzone dnia 1 lutego (sobota) od godziny 10:00 w:

  • Biblioteka Główna (Mediateka, ul. 3 Maja 57, II piętro) na tydzień 10.02 -14.02
  • Filia nr 2 (Pawilon Kultury ul. Westfala 3) na tydzień 17.02 -21.02

Dziecko na „Zajęcia zimowe w bibliotece” może zapisać tylko i wyłącznie rodzic, lub opiekun prawny. Babcia, dziadek lub inna bliska osoba dziecka nie jest opiekunem prawnym w świetle prawa polskiego, jeżeli sądownie nie nabyła takich praw.

Wydarzenia zostały zorganizowane ramach projektu pn. „Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Więcej w zakładce Projekty.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl