Sala komputerowa

Sala komputerowa zostanie oddana do użytku dla naszych Czytelników w 2020 roku.

Dziękujemy za cierpliwość i zapraszamy już wkrótce!

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.