Sala komputerowa

Bezpłatny dostęp do komputerów stacjonarnych z dostępem do internetu mogą Państwo uzyskać w filii nr 2, Pawilon Kultury, na ul. Westfala 3. Jedynym warunkiem skorzystania z komputerów jest posiadanie karty bibliotecznej. Godziny otwarcia można sprawdzić w zakładce Kontakt.

Uruchomiliśmy w pełni samoobsługową salę komputerową w Bibliotece Głównej (II p. Mediateki) przy ul. 3 Maja 57.  Z sali może korzystać każdy, kto posiada kartę biblioteczną, po uzyskaniu osobistego konta użytkownika od dyżurującego bibliotekarza lub bibliotekarki.

Zasady korzystania z sali komputerowej:

 1. Z Sali komputerowej mogą korzystać osoby posiadające kartę biblioteczną oraz zarejestrowane konto logowania do komputera.
 2. Dostęp do logowania otrzymujemy od dyżurującego bibliotekarza
 3. Z komputera może korzystać osoba znająca elementarną wiedzę na temat obsługi komputera.
 4. Czas trwania sesji wynosi 120 minut.
 5. W czasie trwania sesji użytkownik nie może zajmować innego stanowiska. Wyjątek stanowi wystąpienie problemów technicznych zgłoszonych do dyżurującego bibliotekarza.
 6. Zakończenie sesji bądź wylogowanie z konta skutkuje czyszczeniem dysku, co oznacza utratę danych zapisanych podczas trwania sesji użytkownika. (Sugerowane jest tworzenie backupu na prywatnym dysku chmurowym użytkownika).
 7. Zabrania się:
 • Wpinania do portów USB/czytników kart SD nośników pamięci bądź innych urządzeń tj. telefon, drukarka, skaner itp.
 • Spożywania posiłków w Sali komputerowej
 • Rozkręcania, otwierania komputerów, odpinania okablowania
 • Ingerowania w konfigurację systemu operacyjnego oraz ustawienia komputera
 • Korzystania z komputerów w celach komercyjnych
 • Korzystania w celach sprzecznych z obowiązującym prawem – na to składają się materiały pornograficzne, treści nawołujące do nienawiści, treści propagujące przemoc, treści naruszające prawa autorskie, treści naruszające prywatność innych osób, treści naruszające prawa dotyczące dzieci i treści naruszające prawa dotyczące zwierząt
 1. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
 2. Przy jednym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba, w wyjątkowych sytuacjach pracownik biblioteki może zezwolić na skorzystanie z jednego stanowiska więcej niż jednej osobie jednocześnie.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za swoje działania. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi rodzic.

 

Sala komputerowa jest dostępna dla wszystkich, którzy posiadają kartę biblioteczną od 4 września 2023 roku w godzinach otwarcia biblioteki.

Wstęp do sali jest bezpłatny!

 

 

 

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl