Zajęcia cykliczne oraz wydarzenia kulturalne nie odbywają się do odwołania.
O wszystkich zmianach będziemy informowali na bieżąco kolejnymi komunikatami.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.