Jasnowidze – wystawa projektów ilustrowanej książki dla dzieci

Data publikacji: 20/12/2019

Prezentujemy Państwu wystawę wieńczącą 3. edycję międzynarodowego konkursu JASNOWIDZE. Na wystawie znalazło się 40 najciekawszych prac nadesłanych z Austrii, Czech, Estonii, Kuby czy Tajwanu. Konkurs oraz wystawa są organizowane przez Wydawnictwo Dwie Siostry, ma na celu odkrycie młodych talentów i umożliwienie im zaistnienia na polskim rynku wydawniczym. 

Wystawę można zwiedzać w godzinach pracy biblioteki do końca stycznia 2020.

 

 

 

Wystawa oraz towarzyszące wydarzenia zostały zorganizowane ramach projektu pn. „Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków POIŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Więcej w zakładce Projekty.

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel: 22 120 29 00
kontakt@biblioteka.grodzisk.pl